UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV

GGD’en actief met preventie en handhaving alcohol


Ruim 1,5 jaar hebben gemeenten nu de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de Drank- en Horecawet (DHW). GGD’en zijn daar als verlengd lokaal bestuur ook vaak bij betrokken.


Lees Meer
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini