UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV

Blijvende aandacht voor eenzaamheid is nodig


De week van de eenzaamheid is deze week gestart en duurt tot en met 4 oktober. GGD GHOR Nederland grijpt de week aan om nog eens extra de aandacht te vestigen op eerder gehouden onderzoek. 

 


Lees Meer
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini