UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV

Bruggen tussen sociaal domein en publieke gezondheid


GGD GHOR Nederland was dinsdag volop actief bij de tweede netwerkbijeenkomst decentralisatie. Die werd gehouden in Amersfoort samen met het RIVM Centrum Gezond Leven en Movisie.

 

http://www.loketgezondleven.nl/advies-en-ondersteuning/netwerkbijeenkomsten/decentralisatie-publieke-gezondheid/
Voor de twee netwerkbijeenkomsten over de decentralisaties was grote belangstelling.
150 deelnemers, van bijvoorbeeld GGD’en, welzijns- en sportorganisaties kwamen af op de netwerkbijeenkomsten in Eindhoven en Amersfoort. Daar kregen ze voorbeelden uit het land gepresenteerd, waarin de praktische verbindingsmogelijkheden rond de decentralisaties al vorm krijgen. Movisie en GGD GHOR brachten de werelden van de publieke gezondheid en welzijn dichter bij elkaar, met uitleg over de verbindende rol van GGD en welzijnswerk. Dat leverde mooie uitwisseling en waardevolle aanvullingen op. Bijvoorbeeld: welzijn weet goed wat er leeft bij burgers en hoe je hen actief betrek. De GGD kan op basis van monitorgegevens adviseren over aanpakken die werken.
Doel was dan ook bruggen slaan tussen professionals uit de publieke gezondheid en het sociale domein. Zodat zij samen beter voorbereid zijn op de taken die met de decentralisaties overgaan van rijk naar gemeenten. Een belangrijke uitkomst: meer duidelijkheid over wat professionals elkaar kunnen bieden.
Meer weten? Klik hier.
http://www.loketgezondleven.nl/advies-en-ondersteuning/netwerkbijeenkomsten/decentralisatie-publieke-gezondheid/


Lees Meer
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini